درباره ی دراما گالری

دراما گالری، گالری هنرهای تجسمیست در چند شاخه که توسط خانم دلارام دلنواز خلق و ارائه گردیده و همچنین آثار ایشان تاکنون در هیچ نگارخانه یا گالری نمایش داده نشده است.

دراما گالری تنها به صورت سایت اینترنتی به جهت معرفی و فروش آثار ایشان فعالیت خود را آغاز نموده است.

 

بخش های مختلف گالری:

مینیاتور هم سبکی دیگر از تابلوهای به نمایش در آمده است. این سبک از نقاشی، قلم گیری مینیاتور نامیده می شود. با استفاده از قلم مو و ایجاد خطوط پهن و نازک، طرح اصلی رنگ آمیزی می گردد.

Drama Gallery

نزدیک آی

سارا وسط قالی ایستاده بود و دور خودش می چرخید، دامن چین دارش پف می کرد. صدای چرخیدنِ کلید توی در را شنید. مثل همیشه تندی جلویِ در ایستاد.  پدرش بود. سارا گفت: « پدر امروز خوارکی چی واسم آوردی ؟». پدر، او را بغل کرد و ماچ های گنده به لپهایش چسباند و گفت:«امروز فقط واست بوس آوردم».

سارا گریه می کرد و دستش را روی لپش می کشید تا بوس های پدر را پاک کند. گفت:« دیگه هیچ وقت برام بوس نیار»

اتفاقی افتاد و کلید پدر هفده سال توی قفلِ در نچرخید. خانه نیامد و حتی بوس هم برای سارا نیاورد.....

امروز پدر برگشته و سارا دلش می خواهد او را ببوسد اما دستهای او برای به آغوش کشیدن پدر خجالت می کشند.

پدر برای سارا مثل غریبه ایست برای دخترکی خجالتی که پشت مادرش قایم می شود.  

دلارام دلنواز

2019 © All Rights reserved by delaramdelnavaz
By AvisHost | By Avis Design
Top